Có trụ sở chính tại Okinawa, chúng tôi hỗ trợ M&A, nhân sự, thương mại, v.v. với tư cách là cầu nối phía Nhật Bản của PGT HOLDINGS.
 Ngày đăng: 01/04/2021

Công ty PGT trước đây thuộc Tập đoàn Petrolimex vốn là doanh nghiệp quốc doanh và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Năm 2015, Tập đoàn Petrolimex rút vốn, ông Kakazu - nhà đầu tư Nhật Bản đã thành công trong việc hợp tác và kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trong năm 2016, PGT đã hoàn thành việc chuyển giao, thành lập Hội đồng quản trị mới và chuyển sang kinh doanh mảng M&A. Đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam vào thời điểm đó.

Trong năm 2016, PGT cũng đã thành lập hai công ty con là Công ty TNHH Vĩnh Đại Phát chuyên cung cấp nguồn lao động và Công ty TNHH Vina Terrace chuyên kinh doanh khách sạn và đầu tư.

Trong hai năm 2017 và 2018, PGT đã mua thành công phần vốn góp của hai công ty. Đó là công ty kinh doanh tài chính BMF Microfinance (BMF) tại Myanmar và Công ty TNHH Nhân lực (Javico) tại Việt Nam và Nhật Bản.

Từ năm 2019 đến năm 2020, PGT tập trung đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh trong hệ thống của mình. Ngoài việc tập trung vào kinh doanh, PGT còn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua các sự kiện nổi bật trong năm:

  • Ký kết Biên bản ghi nhớ vào ngày 22/07/2019 với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại nhằm hỗ trợ kết nối giữa các công ty ở tỉnh Đồng Tháp và các công ty ở tỉnh Okinawa.
  • Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đã kết nối tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Okinawa thông qua chuyến thăm tỉnh Okinawa.
  • Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 21/10/2020 đã kết nối Công ty Javico, Trung tâm việc làm và Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp.