M&A (Sáp nhập và Mua lại)

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của PGT là thông qua M&A sẽ duy trì hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực và công nghệ cho khách hàng là cả người mua và người bán, đồng thời hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển.

M&A (Sáp nhập và Mua lại)

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của PGT là thông qua M&A sẽ duy trì hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực và công nghệ cho khách hàng là cả người mua và người bán, đồng thời hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 Ngày đăng:  20/04/2021

Trong 10 năm qua, tập đoàn của chúng tôi đã thực hiện nhiều thương vụ M&A cho các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp niêm yết.

Hoạt động M&A của Việt Nam đang tăng lên qua từng năm, và vào năm 2020, thương vụ M&A của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Vingroup và Masan Group đang được chú ý.

Cũng giống như việc nghiệp vụ M&A trở nên phổ biến do sửa đổi các luật liên quan đến M&A điển hình là việc áp dụng trao đổi cổ phiếu vào năm 1999 ở Nhật Bản, thì hiện nay các luật cơ bản như trao đổi cổ phiếu ở Việt Nam đang được thực hiện cách nhau đúng 20 năm.

Nghiệp vụ M&A của PGT sẽ hỗ trợ nhất quán các hoạt động từ trung gian kết nối bên mua và bên bán cho đến hỗ trợ kinh doanh như DD, PMI trong nhân sự, pháp lý, kế toán và hiện thực hóa sự phát triển của công ty bằng sự hỗ trợ từ tập đoàn PGT.