BMF là một tổ chức tài chính có trụ sở chính tại Myanmar Plaza Office Tower ở Yangon, thành phố lớn nhất ở Myanmar.
 Ngày đăng: 01/04/2021

Thời gian

 

11/2004

Thành lập Công ty TNHH Tài chính vi mô BMF với 70% vốn góp tại Ngân hàng BIDV và 30% vốn góp tại Mahar Bawga

9/2015

Bắt đầu kinh doanh dựa trên Giấy phép Tạm thời (1 năm)

7/2016

Được Cục Quản lý Tài chính (FRD) cấp giấy phép tài chính vi mô

8/2018

PGT Holding mua lại cổ phần của Công ty TNHH BMF từ Ngân hàng BIDV