PGT Holdings giúp công ty của bạn IPO trên sàn Nasdaq một cách hiệu quả nhất

Với kinh nghiệm từ nhiều khách hàng đến từ thị trường Mỹ.

Dịch vụ IPO Nasdaq

NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

 Ngày đăng:  23/08/2021

Điều kiện để được niêm yết trên NASDAQ:

 • Tài sản hữu hình thuần tối thiểu: 6 Triệu USD
 • Lợi tức sau thuế: 1 Triệu USD
 • Tài sản hữu hình thuần: 75 Triệu USD
 • Thu nhập: 75 Triệu USD
 • Giá trị thị trường: 75 Triệu USD
 • Giá bán cổ phần tối thiểu: 5 USD
 • Số cổ đông: 400
 • Vốn cổ đông: 15 Triệu USD
 • Giá thị trường công cộng: 8 Triệu USD
 • Market Makers: 3
 • Quá trình hoạt động: không bắt buộc