PGT HOLDINGS

PGT trở thành công ty M&A số 1 ở VIỆT NAM và ra thế giới

Chính sách bảo mật thông tin

PGT tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của quý khách và chúng tôi cam kết sẽ giữ bí mật và an toàn cho những thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách.
 Ngày đăng: 23/08/2021
1. Giới thiệu về Chính sách bảo mật thông tin:
 • Chính sách bảo mật thông tin này giải thích về cách thức Công Ty Cổ Phần PGT Holdings ("PGT Holdings") và các Công ty thành viên của PGT Holdings xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được ("Thông Tin Khách Hàng") khi mà quý khách truy cập trang web, chia sẻ qua các trang mạng xã hội, trả lời những quảng cáo trực tuyến của chúng tôi hoặc khi quý khách liên lạc với chúng tôi bằng máy tính, điện thoại hay bất kỳ các thiết bị tương tự nào khác (gọi chung là “Thiết Bị”).
 • Bằng việc sử dụng trang web này, hoặc trả lời các quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và/hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng thông qua các trang mạng xã hội của chúng tôi, quý khách đồng ý: (a) việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này; và (b) các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Nếu quý khách không đồng ý, Quý Khách không nên thực hiện tiếp và không cung cấp Thông Tin Khách Hàng.
2. Cung cấp thông tin:
 • PGT Holdings có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email… Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 • Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ, thông tin về Sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
 • Quý khách sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về sản phẩm, bản tin... Nếu quý khách không muốn nhận những thông tin này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử: info@pgt-holdings.com. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của quý khách, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin.
3. Bảo mật:
 • Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật thông tin" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.
4. Cam kết:
 • Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.
 • Khi Quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó
5. Lưu trữ và thay đổi thông tin bảo mật:
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông Tin Khách Hàng khi mà Mục đích thu thập vẫn được tiếp tục. Sau đó, Thông Tin Khách Hàng sẽ được tiêu hủy trừ khi Thông tin Khách Hàng cần được lưu giữ thêm để đáp ứng yêu cầu pháp lý, quy định, kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi.
 • Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối".
6. Thông tin khác:
 • Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về "Chính sách bảo mật thông tin" này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@pgt-holdings.com