XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hiện thực hóa một xã hội hỗ trợ lẫn nhau ở cả hai quốc gia bằng việc kết nối các công ty, con người của Nhật Bản và Việt Nam lại với nhau.

Xuất khẩu lao động
 Ngày đăng:  20/04/2021

Tại Nhật Bản, tình trạng thiếu lao động do dân số giảm, tỷ lệ sinh giảm và dân số già vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh đó, ngày càng có nhiều công ty thuê "người nước ngoài" làm nhân công mới.
Hiện nay, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đã vượt 1,46 triệu người. Con số đó đã thiết lập một mức cao kỷ lục mới kể từ năm 1944, khi các công ty được yêu cầu báo cáo. Với Đạo luật kiểm soát nhập cư đã được sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" đã được thiết lập mới. Các Kỹ năng đặc định được chia thành Số 1 và Số 2, đối với Kỹ năng đặc định Số 1 áp dụng các quy định như thời gian lưu trú (tối đa tổng cộng 5 năm) và không được bảo lãnh gia đình, trong 5 năm từ năm 2019 đến năm 2023 dự kiến sẽ có tổng cộng 345.150 người được tiếp nhận vào Nhật Bản để làm việc trong tổng cộng 14 ngành nghề.

Chúng tôi sẽ đóng góp vào việc xây dựng một xã hội tương trợ lẫn nhau cho cả Việt Nam và Nhật Bản bằng cách tiến hành giảng dạy tiếng Nhật và đào tạo kỹ năng cho những người trẻ Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết thông qua việc hợp tác, liên kết với các tổ chức giáo dục như các trường đại học và trung học tại Việt Nam và với Ủy ban Nhân dân và Bộ Lao động.