TÀI CHÍNH VI MÔ

Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa các dịch vụ tài chính toàn diện có thể được sử dụng trên toàn lãnh thổ Myanmar.

Tài chính vi mô

Tài chính vi mô là một dịch vụ tài chính nhỏ bao gồm các khoản cho vay nhỏ, tiền gửi, bảo hiểm và chuyển tiền. Từ mô hình cho vay theo nhóm dựa trên hệ thống tín nhiệm và giám sát lẫn nhau của khu vực và cộng đồng, chúng tôi tiếp nhận người lao động và những người tự kinh doanh không nằm trong đối tượng của tín dụng các ngân hàng và cung cấp các dịch vụ tài chính hữu ích để phục vụ mục đích cải thiện đời sống, vốn kinh doanh.

 Ngày đăng:  20/04/2021

Vẫn còn hàng triệu người có nhu cầu về tài chính cá nhân nhưng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay ngân hàng chính thức. Thấu hiểu điều này, chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ của mình để tạo ra các dịch vụ tài chính tuyệt vời có thể dễ dàng tiếp cận, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tài chính mạnh mẽ, an toàn và được bảo vệ bởi luật pháp nhằm giúp mọi người giải quyết những khó khăn về tài chính và cải thiện mức sống của mình.