Ms. Bùi Thị Ngà

Thành Viên Ban Giám Sát
Xem thông tin
Trình độ học vấn

.

Vị trí
Tổ chức
Thời gian bổ nhiệm
Thành Viên Ban Giám Sát
Công ty PGT Holdings
2019
Thời gian
Quá trình công tác
Phó BP kế toán HCM – ĐNB Kiêm chủ tịch công đoàn công ty - Công Ty TNHH Mega Billions (thuộc Mai Tâm Anh Group)
Kế toán - Công Ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Kế toán - Công Ty Cổ Phần Hoàng Nguyên Việt Nam
NV HC – NS, văn phòng - Công ty TNHH TM DV Xây Dựng KV