Mr Kakazu Shogo

Tổng Giám Đốc
Xem thông tin
Trình độ học vấn

Cử nhân kinh tế

Vị trí
Tổ chức
Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám Đốc
BMF Microfinance
01/08/2018
Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings (PGT)
05/06/2015
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT)
10/10/2014
Đại Diện Pháp Luật kiêm Tổng Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT)
03/09/2014
Thời gian
Quá trình công tác
2011-01
Tiến vào thị trường Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chuổi hệ thống 7 khách sạn tại thành phố HCM
2014-10
Tổng Giám Đốc tại công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist (Mã chứng khoán STT)
2014-11
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Long Vân
2015-06
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings
2016-10
Đại sứ thiện chí của tỉnh Okinawa
2018-08
Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc BMF Microfinance Company Limited
2020-07
Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings (Mã chứng khoán PGT: Niêm yết tại sàn HNX)