Thông tin tổng quan
Số lượng
1
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 Lê Lai. P. Bến Thành. Quận 1. TP HCM
Ứng tuyển

Trưởng phòng kế toán

Ngày đăng: 24/02/2022

- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.

- Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.

- Hoạch toán lương, thưởng và các khoản trích theo lương theo đúng quy định của pháp luật.

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.

- Kiểm soát chi phí trong công ty.

- Kiểm soát toàn bộ hoạt động trong phòng kế toán.

- Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.