Thông tin tổng quan
Số lượng
1
Ngày hết hạn:
30/10/2021
Mức lương:
Thỏa Thuận
Nơi làm việc::
Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Ứng tuyển

Chuyên viên tuyển dụng

Ngày đăng: 10/04/2021

(*) YÊU CẦU                                 

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán chính quy.   

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

 • Tin học văn phòng thành thạo.                            

 • Hiểu biết về các thủ tục hành chính nhà nước       .                      

 • Kiến thức về công tác Tài chính, kế toán.                        

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề.                                     

 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin.                      

 • Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công.                            

 • Quyết đoán, nhạy bén, chính xác.                       

 • Cẩn thận, chu đáo, hoà nhã, năng động.                            .      

 (*) MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;

 • Kiếm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.          

 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết;

 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế;

 • Theo dõi và quản lý công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

 • Theo dõi các khoản đầu tư vào các đơn vị thành viên và dự án;                   

 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.             

 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định;   

 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm; Báo cáo thống kê và các báo cáo giải trình chi tiết

 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;        

 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê

 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;

 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

 • Cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng để trình Ban Tổng Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;

 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán;             

 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định và Pháp luật;

 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng.                                                     

(*) QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP PGT HOLDINGS.

 • Mức lương cạnh tranh không giới hạn theo năng lực của bạn.

 • Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập PGT.

 • Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

 • Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, cơ hội phát triển.