Thông tin tổng quan
Số lượng
2
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 Lê Lai. Phường Bến Thành. Quận 1. Tp Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Ngày đăng: 24/02/2022

- Chấm công tính lương.

- Quyết toán các vấn đề chi phí lương: nghỉ việc, thưởng, ...

- Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật danh sách nhân viên, soạn hợp đồng lao động, quyết định, ....

- Đăng ký mã số thuế TNCN, giảm trừ gia cảnh, hỗ trợ quyết toán thuế TNCN.

- Giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội. Tổng hợp báo cáo số lượng tăng giảm lao động hàng tháng.

- Công tác tuyển dụng và đào tạo.

- Tham gia với Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng HCNS lập kế hoạch tiền lương, định biên nhân sự hàng năm trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định nhà nước.

- Thanh toán chi phí điện nước, mua sắm trang thiết bị.

- Triển khai công tác tổ chức phòng cháy,chữa cháy.

- Các công việc khác phù hợp với chuyên môn do cấp trên giao