Thông tin tổng quan
Số lượng
2
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 lê Lai, phường Bến Thành. Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Chuyên viên kinh doanh M&A

Ngày đăng: 24/02/2022

- Thực hiện nghiên cứu thị trường theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

- Tìm kiếm đối tác, khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại lao động trên đa dạng các kênh thông tin.

- Biên soạn nội dung quảng cáo dịch vụ nhằm thu hút khách hàng.

- Lập, triển khai kế hoạch kinh doanh, phối hợp thực hiện kế hoạch hoạt động cho thuê lại lao động.

- Cung cấp hồ sơ, tư vấn cho khách hàng, soạn hợp đồng dịch vụ lao động.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

- Liên hệ, duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng, đối tác.

- Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng trình Tổng Giám đốc.

- Các công việc khác phù hợp với chuyên môn theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.