PGT Holding, Kinh doanh lĩnh vực M&A tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 11 vừa qua đã thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 85%

Hiện tại PGT đã có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49%. Nhưng nếu thay đổi điều kiện tỷ lệ và hoàn thành các thủ tục của cơ quan có thẩm quyền thì nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả nhà đầu tư Nhật Bản sẽ mua hơn 49% cổ phần.

PGT đặt mục tiêu trong năm nay có thể có thể kiêu gọi hơn 1000 nhà đầu tư vào công ty 

PGT đang sở hữu các ngành nghề kinh doanh nỗi bật như tuyển dụng lao động, cho thuê lao động, xuất khẩu lao động, khách sạn, công ty tài chính tại Myanmar ... 

https://www.viet-jo.com/news/stock/201109165820.html