BMF là một tổ chức tài chính cho vay được đánh giá cao và được công nhận với năm năm hoạt động tại Myanmar:

BMF được thành lập vào năm 2014 và có trụ sở tại Yangon, Myanmar.

Vào tháng 6/2015: Lễ khai trương BMF.

Vào tháng 9/2015: Ra mắt hoạt động với giấy phép hoạt động tạm thời về Tài chính vi mô (hợp lệ 01 năm) có trụ sở tại Yangon.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, BMF đã có được giấy phép hoạt động về Tài chính vi mô do Cục quản lý tài chính (FRD) cấp.

Năm 2017, BMF đã tạm thời ngừng giải ngân và thực hiện thu hồi nợ.

Từ tháng 7 năm 2018 đến nay: PGT Holdings đã tiếp quản và tổ chức lại BMF.