Tỷ số GDP của Việt Nam sẽ đạt được mốc khoảng 6% và con số này sẽ còn tiếp tục trong tương lai sau này. Trong tình hình hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, có những quy định nghiêm ngặt trong một số lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, do đó, các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư vào Việt Nam, họ cần phải tìm kiếm những đối tác kinh doanh cho mình. Công ty chúng ta nằmg trong danh sách đấy nên các nhà đầu tư luôn hỏi thăm đề nghị hợp tác với họ.  

 

 

Description: http://www.pgt-holdings.com/images/uploads/images/21_NHPF.jpg

 

 

       Với cơ hội này, chúng ta sẽ tìm ra những nhà đối tác kinh doanh và có thể nhận được những chi phí Sáp Nhập & Mua lại (phí M&A) từ họ. Hiển nhiên rằng chúng ta chỉ là công ty có giới hạn về nhân lực, cho nên công chúng ta cùng với các tổ chức, cơ quan tài chinh, bao gồm ngân hàng, công ty bảo vệ và doanh nghiệp chuyên về tư vấn, có thể sẽ thực hiện kinh doanh một cách thành công tốt đẹp.

 

 

M&A khác