Tầm nhìn và Sứ mệnh

Công ty Cổ phần PGT Holdings hỗ trợ  các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các công ty và nhà đầu tư Nhật Bản nhằm

Tăng năng lực tài chính

Tối ưu nguồn vốn

Giá trị cốt lõi

Con người: Tận tình và hiểu biết

Quy trình: Tối giản và Linh hoạt

Văn hóa: Tôn trọng và Chia sẻ

Vì sao chọn PGT

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A

Đội ngũ kinh nghiệm và tận tình

Phương châm hành động

Think Big: nghĩ LỚN

Act Small: làm từng việc NHỎ

Move Fast: di chuyển NHANH

Act Now: hành động NGAY

Giới thiệu khác