27/10/2004: Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex

06/09/2007: Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex

14/12/2009: Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex được phép niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 81/GCN-SGDHN ngày 14/12/2009 với số lượng 8,802,187 cổ phiếu

25/12/2009: cổ phiếu công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex chính thức được niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là PGT

17/02/2011: Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 76/QĐ-SGDHN với nội dung chấp nhận Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 8,802,187 cổ phiếu lên 9,241,801 cổ phiếu liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 88,021,870,000VND lên 92,418,010,000VND

25/05/2015: Ông Kakazu Shogo chính thức trở thành Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

08/01/2016: Chủ tịch HĐQT Ông Kakazu Shogo kiêm nhiệm Giám Đốc

19/02/2016: Chính thức đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần PGT Holdings

GIỚI THIỆU khác

THƯ NGỎ
THƯ NGỎ 09/04/2016